ผลดี-ผลเสียของธุรกิจการพนัน

มีงานวิจัยที่วิเคราะห์ถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและลบจากธุรกิจการพนันไว้ คือ

ผลดี-ผลเสียของธุรกิจการพนัน

ด้านลบคือ

  • ปัญหาเงินตราไหลออกนอกประเทศ
  • เป็นแหล่งฟอกเงินของธุรกิจผิดกฎหมาย ทั้งการค้านอกระบบ การค้ายาเสพติด การค้าโสเภณีข้ามชาติ และการค้าสินค้าหนีภาษี
  • เป็นแหล่งซ่องสุมอาชญากรที่หลบหนีการจับกุม
  • เกิดปัญหาสังคมต่างๆ เช่น ปัญหาหนี้สิน ปัญหาครอบครัว
  • การคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ

ด้านบวกคือ

  • สร้างงานให้แก่คนจำนวนหนึ่ง
  • สินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในบ่อนการพนันส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศไทย
  • เจ้าของบ่อนส่วนหนึ่งเป็นนักธุรกิจ-นักการเมืองจากประเทศไทย อย่างน้อยที่สุดคนเหล่
  • นี้มีการนำเงินมาลงทุนหรือใช้จ่ายในประเทศไทย ทำให้เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเติบโต
ผลดี-ผลเสียของธุรกิจการพนัน