ผลกระทบโควิด-19ต่อคาสิโนมาเลเซีย

มาเลเซียประเทศซึ่งพบผู้ป่วยโควิด-19 มากที่สุดในบรรดากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวนกว่า 3 พันราย ณ สิ้นสุดเดือนมีนาคม จัดเป็นประเทศที่ดำเนินมาตรการเข้มข้นที่สุด ในนาม Movement Control Order (MCO) ระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม นั่นคือ ห้ามคนมาเลเซียเดินทางไปต่างประเทศ (Outbound) ไม่ให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาในมาเลเซีย (Inbound) และพยายามหยุดคนในประเทศ (Domestic) ให้อยู่กับที่ โดยคงเหลือไว้แต่บริการที่จำเป็นบางส่วนเท่านั้น แน่นอน คาสิโนเพียงแห่งเดียวของประเทศก็ไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้น และรัฐบาลได้ขยายเวลาออกไปอีกจนถึงวันที่ 14 เมษายน

ผลกระทบโควิด-19ต่อคาสิโนมาเลเซีย

Resorts World Genting ในส่วนของโรงแรม คาสิโน ภัตตาคาร สวนสนุกในร่ม ศูนย์การค้า ฯลฯ ทั้งหมดจึงต้องปิดชั่วคราวตามไปด้วย นักท่องเที่ยวที่สำรองที่พักไว้แล้วสามารถเลือกขอเงินคืนหรือเปลี่ยนวันเดินทางได้ ผู้จัดการประเมินเบื้องต้นว่าเฉพาะระยะ 2 สัปดาห์ของการบังคับใช้มาตรการช่วงแรกส่งผลให้บริษัทต้องขาดรายได้ไปกว่า 250 ล้านริงกิต และกำหนดเปิดสวนสนุกกลางแจ้งแห่งใหม่คงต้องเลื่อนออกไปจากเดิม

ผลกระทบโควิด-19ต่อคาสิโนมาเลเซีย