ธุรกิจการพนันในเอเชียกำลังแซงหน้าสหรัฐฯ-ยุโรป

หลายประเทศในโลกอนุญาตให้ธุรกิจการพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย และมุ่งหารายได้จากธุรกิจนี้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะรัฐบาลในภูมิภาคเอเชีย ที่ให้การสนับสนุนมากขึ้น ทำให้เอเชียกำลังจะกลายเป็นตลาดใหม่ของธุรกิจการพนันถูกกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลก จนมีการคาดการณ์ว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ธุรกิจการพนันในภูมิภาคนี้จะแซงหน้าสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งเป็นตลาดเก่า

แต่รูปแบบของธุรกิจคาสิโนก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบธุรกิจคาสิโนเดิม เนื่องจากอิทธิพลของเทคโนโลยีที่ทำให้การพนันออนไลน์ค่อย ๆ เติบโตสูงขึ้นอย่างมาก ทั้งรัฐบาลในหลายประเทศก็พยายามปรับเปลี่ยนให้คาสิโนแบบเดิม ๆ มีสภาพเป็นแหล่งบันเทิงกึ่งรีสอร์ท เช่น โครงการ Integrated Resort ของสิงคโปร์ ที่กำลังกลายเป็นต้นแบบให้อีกหลายประเทศลอกเลียน