คนทำเสนอเอง “ชัช เตาปูน” เสนอแก้ พ.ร.บ.การพนัน ตั้ง กมธ.ศึกษา “กาสิโน”

คนทำเสนอเอง! “ชัช เตาปูน” หรือ ชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท เดินหน้าเสนอแก้ปัญหาการพนันนอกระบบ ผลักดันให้ถูกต้องตามกฎหมาย นำเม็ดเงินช่วยเหลือประชาชนช่วยแก้ปัญหาหนี้

วันที่ 26 ม.ค. นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ได้กล่าวเปิดเผยว่า ในขณะนี้ผมได้มอบหมายให้ ส.ส.นพดล แก้วสุพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคฯ เสนอญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาพิจารณาการจัดเก็บรายได้จากธุรกิจกาสิโน และการพนันรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ของประชาชน ต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยในวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้ติดตามความคืบหน้าเห็นว่า ประเด็นดังกล่าวมีความจำเป็น เพราะประเทศต้องมีรายได้เพิ่มเพื่อช่วยเหลือประชาชน และสอดคล้องกับแนวทางของท่านายกรัฐมนตรี ที่ให้การศึกษาเรื่องเดียวกันกับญัตติของพรรคฯ ที่ได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยที่ประชุมคณะทำงานของพรรคฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการศึกษาและยกร่างแก้ไข พ.ร.บ.การพนัน

เนื้อหาโดยรวมในเบื้องต้นที่มีการศึกษาเพื่อนำไปสู่การแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบด้วย
1. ประเภทของการพนันที่เหมาะสม และไม่กระทบต่อประชาชน
2. สัดส่วนรายได้ที่ควรจะเป็นของรัฐจากธุรกิจการพนันต่างๆ
3. รายได้ที่เกิดขึ้นจากการพนันควรนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เกี่ยวข้องกับหนี้สิน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านต่างๆ

ทั้งนี้ คาดว่า พรรคพลังท้องถิ่นไท จะสรุปรายละเอียดและจัดทำร่างแก้ไข พ.ร.บ.การพนันให้เสร็จ ก่อนปิดสมัยประชุมเดือนกุมภาพันธ์นี้