กลุ่มรักชาติ จ่อเชิญ ‘สังศิต’ เป็นที่ปรึกษาตั้งกาสิโน เร่งถกก่อนสิ้นมิ.ย.

กลุ่มรักชาติ จ่อเชิญ ‘สังศิต’ เป็นที่ปรึกษาฯ เห็นด้วยเน้นให้คนต่างชาติใช้บริการ-ตั้งในพื้นที่ทุรกันดาร เร่ง ถกให้เสร็จก่อน 30 มิ.ย. ชง นายกฯ-ประธาน สปช. ตั้งกาสิโน เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. เวลา 16.00 น. นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง หนึ่งใน สปช.กลุ่มรักชาติ เปิดเผยผลการหารือของ สปช.กลุ่มรักชาติ ที่เสนอตั้งกาสิโนถูกกฎหมาย ว่าในขณะนี้มี สปช. ที่เห็นด้วยเข้าร่วมเป็น 23 คน โดยเชิญ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ซึ่งเคยทำวิจัย เรื่องเงินใต้ดินของบ่อนการพนันมาเป็นที่ปรึกษากลุ่ม และให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับกาสิโนที่สิงคโปร์ โดยมี พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัย รับเป็นประธานกลุ่มมี นายบุญเลิศ คชายุทธเดช และตนเป็นคนขับเคลื่อนชี้แจงต่อสังคม ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า การตั้งกาสิโนนี้จะเน้นที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก ไม่ใช่เปิดบริการทั่วไป เหมือนประเทศเพื่อนบ้าน แต่จะอยู่ในคอมเพล็กซ์เมืองศูนย์ประชุมนานาชาติ ที่มีสิ่งบันเทิงด้านต่างๆ รองรับรวมถึงกาสิโน และไม่มีวัตถุประสงค์ ที่จะตั้งกาสิโนขึ้นมาแทนบ่อนเถื่อน เพราะหน้าที่ปราบบ่อนพนันเถื่อนเป็นของตำรวจ กลุ่มย้ำวัตถุประสงค์ เพื่อหาเงินเข้ารัฐใช้เพื่อการพัฒนาประเทศตามสโลแกนกลุ่ม คือ นำภาษีบาปมาเป็นภาษีบุญตั้งธงศึกษาเสร็จก่อน 30 มิ.ย. ส่งให้นายกฯ

กลุ่มรักชาติ จ่อเชิญ 'สังศิต' เป็นที่ปรึกษาตั้งกาสิโน เร่งถกก่อนสิ้นมิ.ย.

ถึงเวลาที่สังคมไทยต้องยอมรับความจริงแล้ว อย่าปากว่าตาขยิบเพราะสังคมไทย ต้องยอมรับว่า เป็นนักเล่นพนันที่อาจจะมากกว่าบางชาติที่มีกาสิโนด้วยซ้ำ ทำไมไม่ทำให้ถูกกฎหมายไปปกปิดเพื่อเป็นช่องทางให้เงินรั่วไหลออกนอกประเทศปีละหลายหมื่นล้าน